Voorlopige Orthopedische Schoenen (VLOS)
Voorlopige Orthopedische Schoenen zijn volledig individueel vervaardigd en voor tijdelijk gebruik. Een indicatie voor dit hulpmiddel is bijvoorbeeld herstel na operatief ingrijpen, ernstige huiddefecten, ulcera(wondjes) of tijdens een revalidatie periode waarbij de uiteindelijke voetvorm en/of functie nog kan veranderen.

Aanvragen
Dit hulpmiddel dient altijd voorgeschreven te worden door een revalidatiearts of orthopedisch chirurg.

Vergoeding
Uw zorgverzekering vergoedt het voor u vervaardigde hulpmiddel exclusief een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en is wettelijk bepaald.

Eigen bijdrage 2020
Volwassenen: 127,--
Kinderen tot 16 jaar: 63,50,--

De levertijd voor dit hulpmidddel bedraagt twee weken.