Door u mee te nemen
- Een paar kwalitatief goede confectieschoenen welke gebruikt gaan worden voor de aanpassing.
- De aanvraag van uw behandelend specialist
- Uw zorgpas
- Een geldig legitimatie bewijs

Intake/aanmeten
Er wordt een intake gedaan waarbij de voetklacht wordt besproken en er wordt u uitgelegd wat de functie en het doel van de aanpassing aan uw schoen is. Verder krijgt u uitleg over de eventuele kosten, garantie en levertijd. U wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Afleveren en nazorg
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor het komen ophalen van de aanpassing. In de regel is uw aanpassing na een week klaar. Tijdens het afleveren kunt u eerst een paar passen op uw nieuwe voorziening lopen en gaan we kijken of de eerste indruk goed is. Na afleveren maken we een controle afspraak na twee maanden.

Vervolg paren
Het recht op een vervolg aanpassing varieert van zorgverzekeraar. Voor iedere verzekeraar geldt in ieder geval dat u drie maanden na het eerste paar een reserve aanpassing mag laten vervaardigen. Verder is er de vuistregel dat u altijd de beschikking moet hebben over twee paar adequate schoenen met aanpassing. Of u schoenen nog voldoen aan de gestelde eisen wordt bepaald door uw leverancier. 

Vergoeding / kosten
Dit product wordt geheel door uw zorgverzekeraar vergoed.