Door u mee te nemen
- De aanvraag van uw behandelend specialist
- Uw zorgpas
- Een geldig legitimatie bewijs

Intake/aanmeten
Er wordt een intake gedaan waarbij de voetklacht wordt besproken en er wordt u uitgelegd wat de functie en het doel van het te vervaardigen hulpmiddel is. Verder krijgt u uitleg over de eventuele kosten, garantie en levertijd. U wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.
Tijdens het aanmeten wordt er een blauwdruk met omvangsmaten van uw voeten genomen. Verder worden er digitale opnames van uw voeten genomen. U kunt schoenen uitkiezen uit diverse catalogi en wij zullen het door u uitgekozen model bestellen. Hierna  wordt er uitleg gegeven over het vervolgtraject. Wanneer wij de bestelde schoenen binnen hebben krijgt u een oproep voor een pasafspraak. 

Passen / afleveren / nazorg
Tijdens de passessie hebben wij de bestelde schoenen voorzien van steunzolen en kunnen deze gepast worden. wanneer de pasvorm goed is wordt er eventueel een vervolgafspraak gemaakt voor de definitieve aflevering. Het komt voor dat er aan uw schoenen nog aanpassingen gemaakt dienen te worden voor de functionaliteit. Denk hierbij aan hakaanpassingen, verhogingen enz. Voordat wij deze aanpassingen aanbrengen willen wij zeker zijn dat de te gebruiken schoenen perfect passen.
Wanneer er geen extra aanpassingen nodig zijn mag u uw schoenen mee nemen en wordt er een controle afspraak gemaakt over twee maanden.

Vervolg paren
Het recht op een vervolgpaar schoenen varieert van zorgverzekeraar. Voor iedere verzekeraar geldt in ieder geval dat u drie maanden na het eerste paar een reserve paar mag aanschaffen. Verder is er de vuistregel dat u altijd de beschikking moet hebben over twee paar adequate schoenen. Of u schoenen nog voldoen aan de gestelde eisen wordt bepaald door uw leverancier. 

Vergoeding / kosten
Dit product wordt voor het grootste gedeelte door uw zorgverzekeraar vergoed. Omdat u normaal ook schoenen moet kopen is er een wettelijke eigen bijdrage voor dit product verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is de gemiddelde prijs van een goed paar schoenen. Voor 2020 bedraagt de eigen bijdrage voor volwassenen 127,-- en kinderen tot
16 jaar: 63,50 per paar geleverde schoenen. Verder kan een aanspraak gedaan worden op uw wettelijke eigen risico welke dit jaar is vastgesteld op 385,--.