Door u mee te nemen
- De aanvraag van uw behandelend specialist
- Uw zorgpas
- Een geldig legitimatie bewijs

Intake/aanmeten
Er wordt een intake gedaan waarbij de voetklacht wordt besproken en er wordt u uitgelegd wat de functie en het doel van het te vervaardigen hulpmiddel is. Verder krijgt u uitleg over de eventuele kosten, garantie en levertijd. U wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.
Tijdens het aanmeten wordt er een blauwdruk met omvangsmaten van uw voeten genomen. Verder worden er digitale opnames van uw voeten genomen en wordt er een gipsafdruk gemaakt. Hierna  wordt er uitleg gegeven over het vervolgtraject en er wordt een pasafspraak gemaakt. Deze afspraak is in de regel een week na de aanmeet sessie.

Passen
Wij hebben voor u een paar rubberen passchoenen vervaardigd en deze gaan we passen. De behandelaar maakt eventueel aantekeningen op de passchoenen en zal een verslag van deze passing maken. Wanneer alles naar behoren zit kan er in goed overleg met u een keuze gemaakt worden welke schoenen wij voor u mogen vervaardigen. Wij hebben de beschikking over diverse modellenboeken maar het is ook mogelijk dat u zelf een model aanlevert. Ook is er ruime keuze uit diverse leersoorten. Na het passen wordt er uitleg gegeven over het vervolgtraject

Afleveren en nazorg
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor het komen ophalen van de schoenen. In de regel zijn uw schoenen vier weken na de pasafspraak klaar. Tijdens het afleveren kunt u uw schoenen aantrekken en gaan we kijken of de eerste indruk goed is. Na afleveren maken we een controle afspraak na twee maanden.

Vervolg paren
Het recht op een vervolgpaar schoenen varieert van zorgverzekeraar. Voor iedere verzekeraar geldt in ieder geval dat u drie maanden na het eerste paar een reserve paar mag aanschaffen. Verder is er de vuistregel dat u altijd de beschikking moet hebben over twee paar adequate schoenen. Of u schoenen nog voldoen aan de gestelde eisen wordt bepaald door uw leverancier. 

Vergoeding / kosten
Dit product wordt voor het grootste gedeelte door uw zorgverzekeraar vergoed. Omdat u normaal ook schoenen moet kopen is er een wettelijke eigen bijdrage voor dit product verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is de gemiddelde prijs van een goed paar schoenen. Voor 2020 bedraagt de eigen bijdrage voor volwassenen 127,-- en kinderen tot
16 jaar: 63,50 per paar geleverde schoenen. Verder kan een aanspraak gedaan worden op uw wettelijke eigen risico welke dit jaar is vastgesteld op 385,--.