Steunzolen

Doel:
Ondersteunende, corrigerende, ontlastende voorziening in een bestaande schoen om uw looppatroon gunstig te
be´nvloeden.

Voorschrijven van steunzolen:
Een aanvraag voor steunzolen kan worden gedaan door een revalidatiearts, orthopedisch chirurg of uw huisarts. U
kunt ook op eigen initiatief bij ons langskomen. U wordt dan deskundig geadviseerd en er wordt eventueel contact
gezocht met uw voorschrijver.

Vergoeding:
Door de meeste zorgverzekeraars wordt deze voorziening 1 x per jaar geheel of gedeeltelijk vergoed. Wilt u in
aanmerking komen voor vergoeding dan dient u zelf de door ons verstrekte nota met de verwijzing van een
verwijzing van een specialist of huisarts naar uw zorgverzekeraar te sturen. Kijk voor de zekerheid uw polis na.

Kosten:
De prijs van een paar steunzolen hangt af van het type zool dat gemaakt moet worden en de eventueel aan te
brengen voorzieningen. Bij het aanmeten informeren wij u over de definitieve kosten.

Aanmeten:
De orthopedisch schoentechnicus meet de steunzolen aan. Hierna wordt er een afleverafspraak gemaakt. Bij het
afleveren verzoeken wij u een paar veterschoenen mee te brengen waar wij de steunzolen passend in kunnen
maken. Tevens wordt er gecontroleerd op functionaliteit. De levertijd van een paar steunzolen bedraagt een week.

Service:
Onze steunzolen worden met de grootst mogelijke zorg vervaardigd. Bij problemen kunt u altijd contact met ons
opnemen. Mocht er een reparatie aan uw steunzolen nodig zijn dan raden wij u aan deze door ons uit te laten
voeren.