Semi-Orthopedische Schoenen (OSB)
Schoenen die fabrieksmatig gemaakt zijn en door ons voorzien worden van de aanpassingen die uw voeten vereisen.

Aanvragen
Een eerste paar semi orthopedische schoenen dient altijd voorgeschreven te worden door een revalidatie arts of orthopedisch chirurg (bij VGZ verzekerden is een huisarts voldoende). Een gedipomeerd orthopedisch schoentechnicus regelt de verstrekking van vervolgparen en bepaalt of een voorziening vervangen mag worden. Per zorgverzekeraar kan de gebruiksduur van dit hulpmiddel verschillen. U dient ten alle tijden de beschikking te hebben over twee paar adequate schoenen.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar vergoedt dit hulpmiddel exclusief een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is wettelijk bepaald.

Eigen bijdrage 2018
Volwassenen: 138,--
Kinderen tot 16 jaar: 69,--

De levertijd van dit hulpmiddel bedraagt 3-4 weken.

Hoe gaat dit in z'n werk. Lees meer...